Nā Pua ‘O Kapi’olani Mele Ka’i

Nā Pua ‘O Kapi’olani Mele Ka’i

Hiki mai ka lā / ma Haʻehaʻe

(The sun rises at Haʻehaʻe)

Ala wena I ke ao / ke hiki mai

(Reddening the clouds as it appears)

E hoʻolaʻi ana I ke kua lono

(nestling close to the mountain top)

E ‘ike I ka nani O Pi’ilani

(Behold the beauty of Piilani)

ʻAlawa aku ‘oe I ke ānuenue

(Glance over yonder at the rainbow)

E piʻo mai ana I ke alo pali

(Arching over the face of the cliff)

E kaʻi nā pua, E kaʻi nā pua

(Come forth o blossom, come forth)

E ‘ike I ka nani O ka ʻāina

(To see the beauty of the land)

Aloha ē, Aloha ē , Aloha ē